Regulamin!

  Zajecie kwartery miedzy godzina: 14 do18 albo porozumienie sie z nami

  Opuszczenie kwartety miedzy: 8-10godz

  • Palenie jest zabronione w kamienicy, dozwolone jest na podwórku kamienicy.
  • Nasz apartamentowiec nie przyjmuje zwierząt domowych.
  • Płatność za zakwaterowanie zostanie dokonana po przyjeździe.
  • Zakwaterowanie zostanie przekazane po przyjeździe wraz z kluczem i przekazaniem zakwaterowania.
  • Opuszczenie zakwaterowania odbywa się poprzez otrzymanie zakwaterowania i klucza.
  • Tylko uprzednio uzgodniona osoba może pozostać po wcześniej ustalonej cenie, jeśli liczba osób zmieni się o dodatkową proporcję, cena również się zmieni.
  • Jeżeli liczba osób rezerwowanych wcześniej zmieni się w ujemnej proporcji, ustalona z góry cena zakwaterowania nie zostanie obniżona.
  • Jeśli liczba noclegów zarezerwowanych na zakwaterowanie zmienia się w dodatkowym kierunku (oczywiście tylko wtedy, gdy pozwala na to zakwaterowanie), wówczas ustalona cena również zmienia się proporcjonalnie.
  • Jeśli liczba noclegów zarezerwowanych na zakwaterowanie zmieni się w kierunku ujemnym, ustalona wcześniej cena nie zostanie zmniejszona.
  • Po przyjeździe gość przejmie mieszkanie, wskazując, czy w apartamencie występuje jakakolwiek anomalia, brak lub uszkodzenie, chroniąc się w ten sposób przed przyszłą odpowiedzialnością lub niedogodnościami.
  • Gość zobowiązuje się zwrócić nienaruszone mieszkanie lub apartamenty w stanie nienaruszonym podczas opuszczania mieszkania, w przypadku uszkodzenia, obrażeń lub obrażeń, i zobowiązuje się je zwrócić.
  • Gość korzysta z kamienicy wewnątrz i na zewnątrz na własne ryzyko, w przypadku jakiejkolwiek szkody jest odpowiedzialny.
  • Małoletni może przebywać w domu mieszkalnym tylko pod nadzorem osoby dorosłej, w przeciwnym razie wszelkie obrażenia lub szkody będą ponosić odpowiedzialność za osobę, która nie sprawuje nadzoru nad małoletnim.
  • W kamienicy istnieje możliwość szaszłykowania, grillowania, gotowania, ale warunki energetyczne (drewno, węgiel, gaz itp.) Zapewnia gość.
  • Gość przyjmuje do wiadomości, że po 22 godzinie przywiązuje dużą wagę do głośności własnego lub dowolnego sprzętu muzycznego, ponieważ z powodu zakłócenia ciszy możliwe jest występowanie oficjalnych mediów.
  • Siła wyższa: wojna, pożar, powódź, brak prądu, strajk, masowa infekcja wirusowa, zwalnia właściciela z jego obowiązków.
  • 24-godzinny dyżur: István Gerőcs +36-30/9357-136
  • Na życzenie osoba odpowiedzialna za dom apartamentowy będzie obecna w momencie wyjazdu.
  • W przypadku pobytów trwających co najmniej 7 dni pościel i ręczniki zmieniane są raz w tygodniu.

  Polityka odnowy biologicznej

  • W naszej mini sali odnowy biologicznej znajduje się sauna na podczerwień i jacuzzi.
  • Z mini pokoju odnowy biologicznej może korzystać każdy na własne ryzyko.
  • Z mini centrum odnowy biologicznej można korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby niepełnoletniej.
  • Surowo zabrania się wnoszenia jedzenia, płynów lub szkła do mini pokoju wellness.
  • Zabronione jest wnoszenie gier lub piłek do pokoju mini wellness.
  • Przed skorzystaniem z mini pokoju odnowy biologicznej obowiązkowy jest prysznic i mycie stóp.